Hráči na lade a ich úlohy
Kapitola 2.
hokejový obranca
 Obranca je hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je brániť útočníkov súpera, aby zakončili svoju akciu gólom. Obranca hrá v prvom rade telom a až potom palicou: Vychádzame z toho, že je to hráč, ktorý hrá pod neustálym tlakom a na spracovanie puku nemá dostatok priestoru ani času. Je to dané tým, že väčšinu hry spracováva puk v jazde vzad a musí ho včas dostať z obranného pásma. Za všetkých situácií dbajme na to, aby na ľade boli vždy dvaja obrancovia a to aj v oslabení.
- Hlavné zásady súčinnosti oboch obrancov
Pri prechode útočníka súpera do našej obrannej tretiny vždy obranca, na ktorého polovici dôjde k prieniku, bráni hráča a puk ponechá prejsť, druhý obranca si pre neho okamžite ide a rozohráva na rozbiehajúceho sa útočníka s obrannými úlohami, alebo späť na obrancu, ktorý sa medzi tým uvoľnil.
Rovnakú súčinnosť vykonajú obrancovia aj pri nastrelení puku do ich obrannej tretiny. Obranca, ktorý nehrá s pukom, korčúľuje v tretine dozadu tak, aby videl na celé ihrisko a mohol druhého obrancu zaistiť (napr. odstavením hráčov). Obranca, ktorý má puk korčuluje vždy v smere nastreleného puku a rozohráva.
Pokiaľ v tretine nie sú napadajúci protihráči, môže obranca vykorčuľovať z tretiny a rozohrať v strednom pásme. Druhý obranca bez puku sa drží späť a stále zabezpečuje obranu.
Obranná činnosť v tretine pred bránkou spočíva v pokrytí útočiacich hráčov. Obranca má svoj obranný sektor a hráčov v ňom. NIKDY pri tejto činnosti nejde za bránu. Obrancom vždy ako prvý pomáha útočník s obrannými úlohami (viď. Kapitola útočníci). Obranca ide čo najtesnejšie  do protihráča, ktorého bráni!
 
- Útočné úlohy obrancov:
 Ak je hra v útočnej tretine, obrancovia nezostávajú pozadu ale idú súčasne s hrou. Ak je hra napr. v pravom rohu, pravý obranca je cca 1m v pásme pri mantineli a vracia puk do rohu alebo rozohrá na voľného hráča tak, aby puk neopustil tretinu. Pokiaľ má dobrú pozíciu sám strieľa na bránu. Cca v prostred na modrej čiare je ľavý obranca a zaisťuje, dáva pozor, aby za nich nezašiel voľný protihráč.
- Činnosť obrancov pri vhadzovaní
V obrannom pásme - jeden stojí za centrom bližšie k bránke, druhý pri bližšej tyči brány. Ak ide
puk do zadu na prvého obrancu, ten zachytí puk a rozohrá za bránou na druhého obrancu, ktorý odstúpi za bránku pre puk a rozohrá na najíždějícího hráča(Center alebo krídlo). 
V strednom pásme napr. V strede kruhu - jeden obranca stojí odstúpený priamo za centrom, druhý stojí odstúpený vľavo alebo vpravo (záleží na dohode obrancov). V prípade, že ide puk na obrancu, ten rozohráva na voľného hráča.
V prípade, že vhadzovanie prehráme a puk ide k protihráčom, činnosť je nasledovné: všetci hráči si okamžite obsadia či zablokujú svojho protihráča!
 
- Hlavné zásady individuálne činnosti obranca
 Nebráni brankárovi vo výhľade. Nevkladá palicu do strely na vlastnú bránu (mohol by zmeniť smer mimo dosahu brankára). Neodpaluje puk späť do chumáču hráčov, odkiaľ puk vyšiel. Neprihrává pri napádaní súperom spoza brány medzi kruhy ani naprieč obrannými pásmom. Nenahráva na slepo za seba (je lepšie zašliapnuť puk a prerušiť hru, než prihrať superom). Čo najrýchlejšie prihrá voľnému spoluhráčovi. Pri útočení nezostáva pozadu, ide s hrou a snaží sa udržať útočné pásmo. Včas pristupuje do protihráča a bráni mu spracovať nahrávku. Bráni brankára proti napadnutiu a dorážaniu - odstavuje protihráča od bránky telom.
 
KAPITOLA 3.
 útočník
Útočník je hráč v poli, ktorého úlohou je dopraviť puk do súperovej bránky a brániť súperovi v jeho obrannom pásme založiť protiútok (napádanie). Vždy pomáha v obrane a to v rámci svojich obranných povinností.
- CENTER
Tento hráč je mozog útoku a jeho hlavnou úlohou je pripraviť svojim krídlam gólovú situáciu. Zbiera puky a rozdeľuje ich na spoluhráčov a tý chodia dôsledne pred bránku. V prípade, že hráme systém brániaceho centra, hrá útočníka s obrannými úlohami. Center vždy pri založení útoku začína od vlastnej brány, aby prevzal nahrávku od obrancu a nikdy neodchádza z obrannej tretiny, pokiaľ nemá formáciu a puk pod kontrolou svojich obráncov. Potom nabieha v smere puku na nahrávku. Center vždy ide so spoluhráčom ktorý má puk tak, aby si ho mohli vymeniť a center rozohrať na druhé krídlo. Nikdy sa nestavia za súpera, ale pred neho, aby mohol prevziať nahrávku. Nahrávka skrz protihráča je hra na náhodu. Center pristupuje ku svojim spoluhráčom bojujúcim o puk pri mantineli, aby ho mohol vziať a ďalej hrať. 
Pozor! Pokiaľ o puk bojuje obranca, center sa vždy stavia za neho smerom k vlastnej obrannej tretine tak, aby vypichnutý puk  nemohol zobrať protihráč a utiecť smerom na branku! Preto sa ani center nezapája do tlačenice pri mantineli, tým sa vyraďuje z hry o puk. Center nekorčuluje za bránku súpera a do útočných rohov pre puk, jeho miesto je pred bránkou a v priestore na kruhoch tak, aby tvoril spojku medzi svojím krídlom a obrancom, medzi oboma krídlami a vždy svoju pozíciou tvoril s týmito hráčmi trojuholník. V obrannej činnosti si v prvom rade stráži centra súpera alebo hráča, ktorý nabieha z druhej vlny na spätnú prihrávku (na tzv. tandem). Nikdy nezostáva v strednom pásme bez puku, ak jeho spoluhráči bránia. Jeho úlohou v obrannej činnosti je pristupovať k hráčom bojujúcim o puk. V momente, keď je puk v jeho moci, krídla sa uvoľňujú a center nahráva. Pokiaľ má krídlo v útočnom rohu v moci puk a chce s ním vyjsť pred bránu, center mu pri súperovej bránke zablokuje protihráča a tým mu vytvorí potrebný priestor a čas pre nahrávku, alebo strelu.
- Hlavné zásady individuálne činnosti centra
 
Center vždy začína od vlastnej brány a neopúšťa obrannú tretinu, pokiaľ nemá jeho formácie puk pod kontrolou. Center ide  vždy s krídlom, ktoré má v moci puk, aby mohli spolu kombinovať. Center pristupuje k hráčom bojujúcim pri mantineli o puk, aby ho mohol zobrať a rozohrať. Center vytvára svojou hrou spojku pre rozohrávku medzi svojimi hráčmi. Neschováva sa za protihráča, predstupuje pred neho, aby mohol prevziať puk. Najdôležitejšie pri centre je presná a rýchla rozohrávka, viac ako tvrdá strela. Center musí natvrdo chodiť do dorážok pri súperovej bránke. Povinnosti centra je vyhrať vhadzovanie!
- Ľavý útočník (ľavé krídlo)
 Ľavý útočník je hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je prekonať za pomoci svojich spoluhráčov obranu a brankára súpera a docieliť gólu. Už z názvu ľavý vyplýva, že jeho hrací sektor je ľavá časť hracej plochy v smere  od pozdĺžnej osi hracej plochy. Pri založení útoku si ľavé krídlo schádza tzv. do vreca k svojmu obrancovi a dostáva buď od neho alebo od centra nahrávku do jazdy, ktorú spracuje a ide sám alebo rozohrá na druhe krídlo. Ak je útok vedený vľavo, ide pozdĺž a môže si s centrom podľa situácie aj vymeniť miesta. 
Ak založia obrancovia útok po pravej strane, ľavé krídlo ide potom prostriedkom ihrisk a po nahrávke potom hru prenesie na ľavú stranu, kde je voľný priestor a snaží sa natlačiť čo najviac pred bránu a prípadne zakončiť. Ak je v snahe dostať sa pred bránku účinne bránený súperom a nemá pre nahrávku voľného spoluhráča, zatiahne puk do svojho útočného rohu a tam rozohrá na centra pred bránu, alebo na druhé krídlo za bránou súpera, alebo na modrú čiaru na svojho obrancu. Je zbytočné prísť o puk a útočné pásmo snahou zakončiť za každú cenu. Ak príde o puk a súper úspešne založil protiútok, vracia so svojím hráčom - pravé krídlo – aj keď nemá vo svojej moci puk. Vždy sa snaží byť medzi oboma protihráčmi, aby si nemohli nahrať. Pokiaľ hráme systém s brániacim centrom, drží si ľavé krídlo pravého obrancu súpera. Nejde do obranného rohu pomáhať obrancovi - to je povinnosť centra. Ak hráme systém brániaceho ľavého krídla, ľavé potom pristupuje k obrancom pre puk a center drží pravého obranca súpera.
- Pravý útočník (pravé krídlo)
 Pravé krídlo je hrotový hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je prekonať obranu a brankára súpera a docieliť gól. Rovnako na seba viaže svojim pohybom protihráča, aby uvoľnil druhú stanu pre založenie útoku. Pravé krídlo zachádza do stredného pásma ako prvý z útočníkov a viaže na seba obrancu súpera, ak nedostane nahrávku, nabehnutie zopakuje. Po nahrávke podobne postupuje ako ľavé krídlo po svojej strane.
 obranná činnosť
 V obrannej činnosti sa vracia so svojím hráčom - ľavý útočník súpera - a v obrannom pásme stráži ľavého obrancu súpera. Vždy korčuluje medzi hráčom ktorého bráni a protihráčom, ktorému má smerovať nahrávka.
 Hlavné zásady činnosti ľavého a pravého útočníka
Útok začína v obrannom pásme. Preto si útočníci dokorčulovali hlboko do pásma pre puk, aby nedošlo k prečísleniu napadajúcim súperom. V strednom pásme sa snaží rýchlo nahrať na voľného spoluhráča. Pre nahrávku si nabieha do oblúka. Odstavuje hráča telom a vytvára tak priestor pre spoluhráčov. Pri súperovej bránke rýchlo korčuluje a neustále udržiava postavenie medzi spoluhráčmi do trojuholníka. Ak nemôže bezpečne prihrať na obrancu, alebo voľného centra pred bránkou súpera, prihrá puk za súperovu bránku, kam si pre neho nabehne druhé krídlo a skúsi to z druhej strany. Ak drží puk pravý obranca na útočnej modrej čiare, pravé krídlo je v pravom útočnom rohu, aby si s ním mohol puk vymeniť, ľavé krídlo ide pred bránu a zase naopak. V prípade, že puk dostane pod kontrolu súper, útočníci sa vracajú späť so svojimi protihráčmi, ktorých sa strážia odzbrojiť, ľavé krídlo s pravým krídlom súpera a pravé krídlo s ľavým krídlom súpera, center s centrom až k obrannému pásmu, kde si ich preberú obrancovia, ak sa útočníkom nepodarí súpera odstaviť od puku už v strednom pásme.
 Kapitola 4.
 Herné situácie - súčinnosť hráčov
a) Vhadzovanie, postavenie na vhadzovanie a činnosť hráčov po ňom
 Vhadzovanie v obrannom pásme - ľavý kruh
Center stojí v strede - Ľavý obranca v osi za ním - Pravý obranca medzi ľavým obrancom a bránkou, pritom ale nebrani vo víhľade brankarovi - Ľavé krídlo stojí na kruhu pred bránkou - Pravé krídlo hneď za ním
Útočníci sa snažia stať na tesno s útočníkmi súpera, aby ich blokovali. Center hrá puk za seba, ľavý obranca berie puk a rozohráva, ak získa puk súper, rýchlo pristupujeme k protihráčom. 
Na pravom kruhu tá istá činnosť zrkadlovo obrátene.
 Vhadzovanie v strednom pásme
Center stojí na buly - Krídla u svojich krídel súperov - Jeden z obrancov v priamke za centrom - Druhý je odstúpený stranou - Po vyhratom buly si obrancovia preberú puk a rozohrávajú na útočníkov. Pokiaľ získa puk súper, rýchlo pristupuje  k protihráčom.
 Vhadzovanie v útočnom pásme
Center stojí na buly - Krídla vpravo a vľavo pasívne  tak, aby mohli hrať puk bez atakovania - Obrancovia sú na modrej čiare pripravení ku strele.
b) Napádanie súpera v jeho obrannom pásme
 Napádanie je veľmi dôležitá činnosť útočníkov, ktorá má za úlohu zbrzdiť alebo zmariť založenia útoku súpera. Je to fyzicky veľmi náročná činnosť, ktorá často ovplyvní priebeh stretnutia. Napádanie súpera v jeho obrannom pásme - útočníci spravidla napádajú v dvoch, snaží sa vynútiť rozohrávku jedným smerom, aby sa mohli účinne brániť už v strednom pásme a nenechať súpera prejsť do obranného pásma.
c) Hra v oslabení 4 na 5, 3 na 5
 Hra v oslabení je organizačne náročná a je kladený dôraz na disciplínu hráčov. Všetci brániaci hráči musia dodržiavať formácie (v 4 hráčoch štvorec a v 3 hráčoch trojuholník s hrotom smerom k modrej čiare). Brániaci hráči nesmú v žiadnom prípade za vlastnú bránku bez puku, alebo opustiť svoju pozíciu v obrannom pásme.
d) Hra v presilovke - pri presilovej hre hráte rovnakú hru ako pri hre 5 na 5
 Ak dobre založíte útok, máte neustále výhodu jedného voľného hráča. U profesionálov je presilovka šablóna, ktorá sa veľmi dlho a ťažko nacvičuje, čo nie je pre amatérsky hokej dobre realizovateľné.
e) Striedanie - striedajme najdlhšie po 1 min. hracej doby! 
Pri prerušení hry strieda celá formácia - útok strieda keď majú ak obrancovia puk  bezpečne pod kontrolou - obrancovia striedajú, ak majú bezpečne pod kontrolou puk útočníci v útočnom pásme, alebo ak je puk nastrelený - vždy vzdialenejší  obranca strieda ako posledný - nikdy nestriedajú, ak súper drží puk na palici v útočnom či strednom pásme – pokiaľ chcem vystriedať, puk vyhodím aj za cenu zakázaného uvoľnenia, alebo ho zašliapne.
f) Výhoda
 Ak poruší hráč pravidlá (faul), môže byť bez prerušenia hry poskytnutá výhoda súperom bez prerušenia hry, aby mohli dokončiť akciu, ktorá však končí, ak sa dotkne hráč potrestaného družstvá kotúča. Ak máme výhodu my, snažíme sa dostať puk do nášho útočného pásma - ak túto výhodu má súper, snažíme sa prerušiť hru čo najrýchlejšie a čo najďalej od vlastnej bránky.
g) Súčinnosť s brankárom
 Brankár vidí celý zápas - hru pred sebou a preto má najlepší prehľad o dianí na ihrisku. Upozorňuje svojich spoluhráčov na súpera, ktorý zašiel za obrancu. Upozorňuje spoluhráčov na návrat súpera z trestnej lavice. Upozorňuje spoluhráčov na napádanie zo zadu. Ak má dostatok času a priestoru  puk nepodrží, ale rozohrá si ho so spoluhráčom. Ak je jeho družstvo pod tlakom nerozehrává, ale hru preruší. Dôrazne ale pri tom vecne upozorní svojich spoluhráčov na chyby pri obrannej činnosti.

Zopár dobrých rád, aby vás hra bavila.

1. Na hokeji potrebujeme dobrú partiu aspoň 12 ľudí, keď ich bude 20, je to lepšie
2. Hokejová výstroj  by mala byť úplná, kvalitou primeranú vašej hre (keď to neviem, taknešetrím na ochrane svojho zdravia).
3. Bez priemernej fyzickej zdatnosti sa len ťažko budem učiť na staré kolená hokejovému korčuľovaniu.
4. Nehanbím sa opýtať skúsenejšieho na to, čo mi nie je jasné.
5. Preštudujeme si základné hokejová pravidlá, postrehy z televízie väčšinou úplne nestačí.
6. Svoje individuálne schopnosti a zručnosti, hoci sú malé, vložím v hre do kolektívu (SÓLO SI MÔŽEM ZAHRAŤ na trúbku!)
7. Nechám si poradiť, kde mám hrať, na čo stačím (chcem byť útočník, ale nechce sa mi do chumľu pred bránu - NEMÁM TAM ČO ROBIŤ!)
8. Som neustále v hre a to aj na striedačke !!!
9. Striedam so svojou formáciou, je lepšie vystriedať, keď mám ešte silu, po dvoch minútach je už
neskoro - VY SA UTAVÍTE, spoluhráč  vychladne A VÝKONNOSŤ CELÉHO DRUŽSTVÁ silne klesá!
10. Každé striedanie tam nechám MAXIMUM, pomalý vytrvalci nemajú na ľade miesto!
11. Strážim si svoju pozíciu, kde korčulujem a hrám. Nemôžem byť všade, ak sa o to budem pokúšať, nebudem nakoniec nikde a spoluhráči hrajú prakticky v oslabení.
12. Hokej sa hrá aj bez puku, všetci hráči musia nepretržite korčuľovať. KTO STOJÍ, nehrá!
13. Keď som na ľade, neustále som otočený do hry, nepozerám do ľadu, zrážka dosť bolí, zlá nahrávka tiež. Musím mať skrátka každú sekundu prehľad, čo sa deje na lade!

Hráči a ich úlohy - Kapitola 2.

hokejový obranca

 Obranca je hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je brániť útočníkov súpera, aby zakončili svoju akciu gólom. Obranca hrá v prvom rade telom a až potom palicou: Vychádzame z toho, že je to hráč, ktorý hrá pod neustálym tlakom a na spracovanie puku nemá dostatok priestoru ani času. Je to dané tým, že väčšinu hry spracováva puk v jazde vzad a musí ho včas dostať z obranného pásma. Za všetkých situácií dbajme na to, aby na ľade boli vždy dvaja obrancovia a to aj v oslabení.
- Hlavné zásady súčinnosti oboch obrancov
Pri prechode útočníka súpera do našej obrannej tretiny vždy obranca, na ktorého polovici dôjde k prieniku, bráni hráča a puk ponechá prejsť, druhý obranca si pre neho okamžite ide a rozohráva na rozbiehajúceho sa útočníka s obrannými úlohami, alebo späť na obrancu, ktorý sa medzi tým uvoľnil.
Rovnakú súčinnosť vykonajú obrancovia aj pri nastrelení puku do ich obrannej tretiny. Obranca, ktorý nehrá s pukom, korčúľuje v tretine dozadu tak, aby videl na celé ihrisko a mohol druhého obrancu zaistiť (napr. odstavením hráčov). Obranca, ktorý má puk korčuluje vždy v smere nastreleného puku a rozohráva.
Pokiaľ v tretine nie sú napadajúci protihráči, môže obranca vykorčuľovať z tretiny a rozohrať v strednom pásme. Druhý obranca bez puku sa drží späť a stále zabezpečuje obranu.
Obranná činnosť v tretine pred bránkou spočíva v pokrytí útočiacich hráčov. Obranca má svoj obranný sektor a hráčov v ňom. NIKDY pri tejto činnosti nejde za bránu. Obrancom vždy ako prvý pomáha útočník s obrannými úlohami (viď. Kapitola útočníci). Obranca ide čo najtesnejšie  do protihráča, ktorého bráni!
 
- Útočné úlohy obrancov:
 Ak je hra v útočnej tretine, obrancovia nezostávajú pozadu ale idú súčasne s hrou. Ak je hra napr. v pravom rohu, pravý obranca je cca 1m v pásme pri mantineli a vracia puk do rohu alebo rozohrá na voľného hráča tak, aby puk neopustil tretinu. Pokiaľ má dobrú pozíciu sám strieľa na bránu. Cca v prostred na modrej čiare je ľavý obranca a zaisťuje, dáva pozor, aby za nich nezašiel voľný protihráč.
- Činnosť obrancov pri vhadzovaní
V obrannom pásme - jeden stojí za centrom bližšie k bránke, druhý pri bližšej tyči brány. Ak ide
puk do zadu na prvého obrancu, ten zachytí puk a rozohrá za bránou na druhého obrancu, ktorý odstúpi za bránku pre puk a rozohrá na najíždějícího hráča(Center alebo krídlo). 
V strednom pásme napr. V strede kruhu - jeden obranca stojí odstúpený priamo za centrom, druhý stojí odstúpený vľavo alebo vpravo (záleží na dohode obrancov). V prípade, že ide puk na obrancu, ten rozohráva na voľného hráča.
V prípade, že vhadzovanie prehráme a puk ide k protihráčom, činnosť je nasledovné: všetci hráči si okamžite obsadia či zablokujú svojho protihráča!
 
- Hlavné zásady individuálne činnosti obranca
 Nebráni brankárovi vo výhľade. Nevkladá palicu do strely na vlastnú bránu (mohol by zmeniť smer mimo dosahu brankára). Neodpaluje puk späť do chumáču hráčov, odkiaľ puk vyšiel. Neprihrává pri napádaní súperom spoza brány medzi kruhy ani naprieč obrannými pásmom. Nenahráva na slepo za seba (je lepšie zašliapnuť puk a prerušiť hru, než prihrať superom). Čo najrýchlejšie prihrá voľnému spoluhráčovi. Pri útočení nezostáva pozadu, ide s hrou a snaží sa udržať útočné pásmo. Včas pristupuje do protihráča a bráni mu spracovať nahrávku. Bráni brankára proti napadnutiu a dorážaniu - odstavuje protihráča od bránky telom.
 

Hráči a ich úlohy - KAPITOLA 3.

útočník

Útočník je hráč v poli, ktorého úlohou je dopraviť puk do súperovej bránky a brániť súperovi v jeho obrannom pásme založiť protiútok (napádanie). Vždy pomáha v obrane a to v rámci svojich obranných povinností.
CENTER
Tento hráč je mozog útoku a jeho hlavnou úlohou je pripraviť svojim krídlam gólovú situáciu. Zbiera puky a rozdeľuje ich na spoluhráčov a tý chodia dôsledne pred bránku. V prípade, že hráme systém brániaceho centra, hrá útočníka s obrannými úlohami. Center vždy pri založení útoku začína od vlastnej brány, aby prevzal nahrávku od obrancu a nikdy neodchádza z obrannej tretiny, pokiaľ nemá formáciu a puk pod kontrolou svojich obráncov. Potom nabieha v smere puku na nahrávku. Center vždy ide so spoluhráčom ktorý má puk tak, aby si ho mohli vymeniť a center rozohrať na druhé krídlo. Nikdy sa nestavia za súpera, ale pred neho, aby mohol prevziať nahrávku. Nahrávka skrz protihráča je hra na náhodu. Center pristupuje ku svojim spoluhráčom bojujúcim o puk pri mantineli, aby ho mohol vziať a ďalej hrať. 
Pozor! Pokiaľ o puk bojuje obranca, center sa vždy stavia za neho smerom k vlastnej obrannej tretine tak, aby vypichnutý puk  nemohol zobrať protihráč a utiecť smerom na branku! Preto sa ani center nezapája do tlačenice pri mantineli, tým sa vyraďuje z hry o puk. Center nekorčuluje za bránku súpera a do útočných rohov pre puk, jeho miesto je pred bránkou a v priestore na kruhoch tak, aby tvoril spojku medzi svojím krídlom a obrancom, medzi oboma krídlami a vždy svoju pozíciou tvoril s týmito hráčmi trojuholník. V obrannej činnosti si v prvom rade stráži centra súpera alebo hráča, ktorý nabieha z druhej vlny na spätnú prihrávku (na tzv. tandem). Nikdy nezostáva v strednom pásme bez puku, ak jeho spoluhráči bránia. Jeho úlohou v obrannej činnosti je pristupovať k hráčom bojujúcim o puk. V momente, keď je puk v jeho moci, krídla sa uvoľňujú a center nahráva. Pokiaľ má krídlo v útočnom rohu v moci puk a chce s ním vyjsť pred bránu, center mu pri súperovej bránke zablokuje protihráča a tým mu vytvorí potrebný priestor a čas pre nahrávku, alebo strelu.
- Hlavné zásady individuálne činnosti centra
 
Center vždy začína od vlastnej brány a neopúšťa obrannú tretinu, pokiaľ nemá jeho formácie puk pod kontrolou. Center ide  vždy s krídlom, ktoré má v moci puk, aby mohli spolu kombinovať. Center pristupuje k hráčom bojujúcim pri mantineli o puk, aby ho mohol zobrať a rozohrať. Center vytvára svojou hrou spojku pre rozohrávku medzi svojimi hráčmi. Neschováva sa za protihráča, predstupuje pred neho, aby mohol prevziať puk. Najdôležitejšie pri centre je presná a rýchla rozohrávka, viac ako tvrdá strela. Center musí natvrdo chodiť do dorážok pri súperovej bránke. Povinnosti centra je vyhrať vhadzovanie
Ľavý útočník (ľavé krídlo)
Ľavý útočník je hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je prekonať za pomoci svojich spoluhráčov obranu a brankára súpera a docieliť gólu. Už z názvu ľavý vyplýva, že jeho hrací sektor je ľavá časť hracej plochy v smere  od pozdĺžnej osi hracej plochy. Pri založení útoku si ľavé krídlo schádza tzv. do vreca k svojmu obrancovi a dostáva buď od neho alebo od centra nahrávku do jazdy, ktorú spracuje a ide sám alebo rozohrá na druhe krídlo. Ak je útok vedený vľavo, ide pozdĺž a môže si s centrom podľa situácie aj vymeniť miesta. 
Ak založia obrancovia útok po pravej strane, ľavé krídlo ide potom prostriedkom ihrisk a po nahrávke potom hru prenesie na ľavú stranu, kde je voľný priestor a snaží sa natlačiť čo najviac pred bránu a prípadne zakončiť. Ak je v snahe dostať sa pred bránku účinne bránený súperom a nemá pre nahrávku voľného spoluhráča, zatiahne puk do svojho útočného rohu a tam rozohrá na centra pred bránu, alebo na druhé krídlo za bránou súpera, alebo na modrú čiaru na svojho obrancu. Je zbytočné prísť o puk a útočné pásmo snahou zakončiť za každú cenu. Ak príde o puk a súper úspešne založil protiútok, vracia so svojím hráčom - pravé krídlo – aj keď nemá vo svojej moci puk. Vždy sa snaží byť medzi oboma protihráčmi, aby si nemohli nahrať. Pokiaľ hráme systém s brániacim centrom, drží si ľavé krídlo pravého obrancu súpera. Nejde do obranného rohu pomáhať obrancovi - to je povinnosť centra. Ak hráme systém brániaceho ľavého krídla, ľavé potom pristupuje k obrancom pre puk a center drží pravého obranca súpera.
Pravý útočník (pravé krídlo)
 Pravé krídlo je hrotový hráč v poli, ktorého hlavnou úlohou je prekonať obranu a brankára súpera a docieliť gól. Rovnako na seba viaže svojim pohybom protihráča, aby uvoľnil druhú stanu pre založenie útoku. Pravé krídlo zachádza do stredného pásma ako prvý z útočníkov a viaže na seba obrancu súpera, ak nedostane nahrávku, nabehnutie zopakuje. Po nahrávke podobne postupuje ako ľavé krídlo po svojej strane.
 obranná činnosť
 V obrannej činnosti sa vracia so svojím hráčom - ľavý útočník súpera - a v obrannom pásme stráži ľavého obrancu súpera. Vždy korčuluje medzi hráčom ktorého bráni a protihráčom, ktorému má smerovať nahrávka.
 Hlavné zásady činnosti ľavého a pravého útočníka
Útok začína v obrannom pásme. Preto si útočníci dokorčulovali hlboko do pásma pre puk, aby nedošlo k prečísleniu napadajúcim súperom. V strednom pásme sa snaží rýchlo nahrať na voľného spoluhráča. Pre nahrávku si nabieha do oblúka. Odstavuje hráča telom a vytvára tak priestor pre spoluhráčov. Pri súperovej bránke rýchlo korčuluje a neustále udržiava postavenie medzi spoluhráčmi do trojuholníka. Ak nemôže bezpečne prihrať na obrancu, alebo voľného centra pred bránkou súpera, prihrá puk za súperovu bránku, kam si pre neho nabehne druhé krídlo a skúsi to z druhej strany. Ak drží puk pravý obranca na útočnej modrej čiare, pravé krídlo je v pravom útočnom rohu, aby si s ním mohol puk vymeniť, ľavé krídlo ide pred bránu a zase naopak. V prípade, že puk dostane pod kontrolu súper, útočníci sa vracajú späť so svojimi protihráčmi, ktorých sa strážia odzbrojiť, ľavé krídlo s pravým krídlom súpera a pravé krídlo s ľavým krídlom súpera, center s centrom až k obrannému pásmu, kde si ich preberú obrancovia, ak sa útočníkom nepodarí súpera odstaviť od puku už v strednom pásme.

Hráči a ich úlohy - Kapitola 4.

 Herné situácie - súčinnosť hráčov
a) Vhadzovanie, postavenie na vhadzovanie a činnosť hráčov po ňom
 Vhadzovanie v obrannom pásme - ľavý kruh
Center stojí v strede - Ľavý obranca v osi za ním - Pravý obranca medzi ľavým obrancom a bránkou, pritom ale nebrani vo víhľade brankarovi - Ľavé krídlo stojí na kruhu pred bránkou - Pravé krídlo hneď za ním
Útočníci sa snažia stať na tesno s útočníkmi súpera, aby ich blokovali. Center hrá puk za seba, ľavý obranca berie puk a rozohráva, ak získa puk súper, rýchlo pristupujeme k protihráčom. 
Na pravom kruhu tá istá činnosť zrkadlovo obrátene.
 Vhadzovanie v strednom pásme
Center stojí na buly - Krídla u svojich krídel súperov - Jeden z obrancov v priamke za centrom - Druhý je odstúpený stranou - Po vyhratom buly si obrancovia preberú puk a rozohrávajú na útočníkov. Pokiaľ získa puk súper, rýchlo pristupuje  k protihráčom.
 Vhadzovanie v útočnom pásme
Center stojí na buly - Krídla vpravo a vľavo pasívne  tak, aby mohli hrať puk bez atakovania - Obrancovia sú na modrej čiare pripravení ku strele.
b) Napádanie súpera v jeho obrannom pásme
 Napádanie je veľmi dôležitá činnosť útočníkov, ktorá má za úlohu zbrzdiť alebo zmariť založenia útoku súpera. Je to fyzicky veľmi náročná činnosť, ktorá často ovplyvní priebeh stretnutia. Napádanie súpera v jeho obrannom pásme - útočníci spravidla napádajú v dvoch, snaží sa vynútiť rozohrávku jedným smerom, aby sa mohli účinne brániť už v strednom pásme a nenechať súpera prejsť do obranného pásma.
c) Hra v oslabení 4 na 5, 3 na 5
 Hra v oslabení je organizačne náročná a je kladený dôraz na disciplínu hráčov. Všetci brániaci hráči musia dodržiavať formácie (v 4 hráčoch štvorec a v 3 hráčoch trojuholník s hrotom smerom k modrej čiare). Brániaci hráči nesmú v žiadnom prípade za vlastnú bránku bez puku, alebo opustiť svoju pozíciu v obrannom pásme.
d) Hra v presilovke - pri presilovej hre hráte rovnakú hru ako pri hre 5 na 5
 Ak dobre založíte útok, máte neustále výhodu jedného voľného hráča. U profesionálov je presilovka šablóna, ktorá sa veľmi dlho a ťažko nacvičuje, čo nie je pre amatérsky hokej dobre realizovateľné.
e) Striedanie - striedajme najdlhšie po 1 min. hracej doby! 
Pri prerušení hry strieda celá formácia - útok strieda keď majú ak obrancovia puk  bezpečne pod kontrolou - obrancovia striedajú, ak majú bezpečne pod kontrolou puk útočníci v útočnom pásme, alebo ak je puk nastrelený - vždy vzdialenejší  obranca strieda ako posledný - nikdy nestriedajú, ak súper drží puk na palici v útočnom či strednom pásme – pokiaľ chcem vystriedať, puk vyhodím aj za cenu zakázaného uvoľnenia, alebo ho zašliapne.
f) Výhoda
 Ak poruší hráč pravidlá (faul), môže byť bez prerušenia hry poskytnutá výhoda súperom bez prerušenia hry, aby mohli dokončiť akciu, ktorá však končí, ak sa dotkne hráč potrestaného družstvá kotúča. Ak máme výhodu my, snažíme sa dostať puk do nášho útočného pásma - ak túto výhodu má súper, snažíme sa prerušiť hru čo najrýchlejšie a čo najďalej od vlastnej bránky.
g) Súčinnosť s brankárom
 Brankár vidí celý zápas - hru pred sebou a preto má najlepší prehľad o dianí na ihrisku. Upozorňuje svojich spoluhráčov na súpera, ktorý zašiel za obrancu. Upozorňuje spoluhráčov na návrat súpera z trestnej lavice. Upozorňuje spoluhráčov na napádanie zo zadu. Ak má dostatok času a priestoru  puk nepodrží, ale rozohrá si ho so spoluhráčom. Ak je jeho družstvo pod tlakom nerozehrává, ale hru preruší. Dôrazne ale pri tom vecne upozorní svojich spoluhráčov na chyby pri obrannej činnosti.